Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer: Meddelande 2017:07

Diarienummer: 537-3015-14

ISBN/ISSN-nr: ISSN 0348-8748

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Rapport: Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-16

I projektet "Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt" deltog Länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Gotlands län samt Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Syftet med projekten var att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet i och vid vatten ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltnings-perspektiv. Målet för projekten var att sammanställa och utveckla bra planeringsunderlag för kulturmiljön.

Projekten har under sju år 2010-2016 omsatt cirka 33 miljoner, fördelat på de elva länen.

Kontakt