Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201703

Del av sammanfattning...
Under 2015 och 2016 växte Kalmar läns befolkning med cirka 6 600 människor, det är en exceptionellt stor ökning sett till de senaste 50 åren. Länets positiva befolkningsutveckling de senaste fem åren är i huvudsak ett resultat av inflyttning, varav utlandsfödda stod för hälften av inflyttningen 2016. För att klara bostadsbehovet för våra nya invånare behöver regionen ha ett högt och jämnt bostadsbyggande. Det vi bygger behöver också vara varierat för att alla ska ha möjlighet att få en bostad, men det handlar också om att vara förnuftig när det befintliga bostadsbeståndet utvecklas. Målet måste vara att alla ska ha råd att bo kvar efter en renovering.

Kontakt