Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201603

Länsstyrelsen följer och analyserar läget på
bostadsmarknaden i länet varje år. Målet är att
verka för en god bostadsförsörjning, tillgänglighet
och byggande med kvalitet.

Varje år genomför Länsstyrelsen en
bostadsmarknadsanalys på uppdrag från
Finansdepartementet och Boverket. Underlaget till
bostadsmarknadsanalysen är kommunernas svar i
årets bostadsmarknadsenkät.

Kontakt