Elprovfiske i Kalmar län 2015 - en sammanställning av resultat

Om publikationen

Löpnummer: 2016:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

rapportomslag 201604

I Sverige kalkas fortfarande många vattenförekomster på grund av att de är försurade. Avsikten med att kalka är bland annat att återfå den biologiska mångfalden knuten till vattnet. För att följa upp kalkningseffekten i vattendrag görs elfisken.

Denna rapport sammanfattar de elfisken som länsstyrelsen beställde för 2015.

Kontakt