Elprovfiske i Kalmar län 2015 - en sammanställning av resultat

Om publikationen

Löpnummer:
2016:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201604

I Sverige kalkas fortfarande många vattenförekomster på grund av att de är försurade. Avsikten med att kalka är bland annat att återfå den biologiska mångfalden knuten till vattnet. För att följa upp kalkningseffekten i vattendrag görs elfisken.

Denna rapport sammanfattar de elfisken som länsstyrelsen beställde för 2015.

Kontakt