Beredskapsprogramför räddningstjänst vid kärnteknisk olycka i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

rapportomslag 201706

I Kalmar län på Simpevarpshalvön nordost om Oskarshamn finns ett antal kärntekniska anläggningar. Länsstyrelsens uppgift vid utsläpp är att skydda människor, djur och miljö mot farlig strålning. Det ingår därför i Länsstyrelsens uppgift att ta fram ett beredskapsprogram. Beredskapsprogrammet finns för att vi ska vara förberedda vid en kärnteknisk olycka.
Beredskapsprogrammet beskriver också hur krisarbetet är organiserat och vilka grundtankar som ska vara vägledande i arbetet med att hantera krisen.

Till beredskapsprogrammet finns även mer detaljerade underplaner för bland annat sjögående enheter, indikering och sanering.

Kontakt