Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2015:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en sammanställning av stormusselinventeringar gjorda i Kalmar län 1986-2013.
Hos flodpärlmusslor har beståndens utveckling följts från 1986 fram till 2012 i fem vattendrag i Emåns huvudavrinningsområde, som en del i uppföljningen av kalkningens effekter i länet. I fyra av fem vattendrag har man sedan inventeringens början kunnat se en minskning av bestånden.

Inventering av samtliga stormusslor har utförts i flertalet av länets huvudavrinningsområden sedan 2001, som en del av till exempel åtgärdsprogram samt inom den nationella miljöövervakningen.
Emån är enligt sammanställningen länets artrikaste område, med samtliga arter av stormusslor representerade. Alsterån och Storån är, med förekomst av bara vanlig dammussla, artfattigast av de inventerade vattendragen där stormusslor hittats.

Kontakt