Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
405-2797-14
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Statistik från SCB visar att antalet färdigställda bostäder blev 279 stycken under 2014, varav 135 småhus och 144 lägenheter. Det var en svag ökning från föregående år då 259 bostäder färdigställdes, men är samtidigt kvar på en låg nivå jämfört med 2012 då 435 bostäder färdigställdes. Genomsnittet de sju senaste åren i länet har varit cirka 350 färdigställda bostäder per år.
Befolkningsantalet ökade tydligt förra året, och ökningen om1724 personer (SCB) i länet under 2014
är en ökning med 430 % (!) jämfört med året innan. Under 2014 flyttade 3290 personer hit från
utlandet. Utan de inflyttade från utlandet skulle länets befolkning minska.ext
Årets bostadsmarknadsanalys visar att det i fyra av länets kommuner råder det balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder. Fem kommuner uppger att de har brist på bostäder och tre uppger att de har ett överskott. Inom kommunerna döljer sig i sin tur stora variationer. Som exempel anger åtta
kommuner att de har brist på bostäder i sina centralorter. Om fem år bedömer endast två kommuner ha underskott på bostäder totalt sett i kommunen.

Kontakt