Vattenkraftprojektet 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapporten Vattenkraftprojektet 2012-2013

Ett vattenkraftverk kan vara så mycket: elproduktion baserad på förnybar energi, en fascinerande teknisk organism, ett speciellt byggnadsverk och ett viktigt stycke kulturhistoria! Men ett vattenkraftverk kan också vara ett problem för exempelvis den biologiska mångfalden.

När ett vattenkraftverk rivs kan naturmiljön bli bättre, men samtidigt riskerar man att utplåna en värdefull kulturmiljö. För att nå fram till bra helhetslösningar och en god vattenkultur har Länsstyrelsen Kalmar län under 2012 och 2013 utfört en kulturhistorisk kartläggning och dokumentation av länets elproducerande vattenkraftverk.

I rapporten från projektet kan du läsa om varför vi gjort det vi gjort, hur vi resonerat och genomfört arbetet. Här finns information om Kalmar läns elektriska vattenkraftverk, historia och elektrifiering, vattenkraftverkens kulturmiljövärden och vad som är utmärkande för olika vattendrag, ”Avrinningsområdenas kulturhistoriska kraftverksprofiler”.

Kontakt