Svampar i kalkrika ädellövmarker på Öland

Om publikationen

Löpnummer: 2014:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

Under 2012–2013 har inventeringar utförts inom ramen för åtgärdsprogram för Svam-par i kalkrika ädellövbärande fodermarker. De utpekade arterna i programmet är djävulssopp Boletus satanas, sötdoftande spindling Cortinarius suaveolens och blomspindling C. odoratus. Samtliga är rödlistade i Sverige och har en mycket be-gränsad utbredning i landet. Rapporten sammanfattar resultat, status för lokalerna, skötselrekommendationer samt råd om hur uppföljning av arbetet med arterna inom åtgärdsprogrammet bör genomföras.
De båda inventeringshöstarna var två av de sämsta svampåren i modern tid på många håll i Sverige. Extremt få arter var framme med fruktkroppar. Det lilla regn som kom, föll för sent och följdes av låga temperaturer. Extremt lyckosamt var dock att just djävulssopp var en av få arter som hade en god säsong på Öland under 2012, medan spindelskivlingarna i vissa delar av Mittlandsskogen hade en bra säsong 2013, vilket starkt har bidragit till ett lyckat resultat.

Kontakt