Stäppfingersvamp på Öland

Om publikationen

Löpnummer: 2014:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

Under 2012 har inventeringar utförts inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet för stäppfingersvamp Ramaria roellinii på Öland. Arten var innan inventeringen känd från sammanlagt sex lokaler i Sverige; tre på Öland, två på Gotland och en i Bohuslän. Under inventeringen gjordes återfynd på en av de tidigare kända lokalerna på Öland, medan fem helt nya lokaler upptäcktes. På samtliga utom två bestod fynden av enstaka fruktkroppar på ett enda mycel. Vid Högby fyr fanns två olika mycel, medan det på den klassiska lokalen Dödevi–Munketorp påträffades minst åtta mycel. Sammanlagt är därför nu 8 lokaler (minst 16 mycel) kända på Öland.

Kontakt