Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
405-8398-14
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Årets bostadsmarknadsanalys visar att det i majoriteten av länets kommuner totalt sju stycken råder balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder. Tre kommuner uppger att de har brist på bostäder medan två uppger att de har ett överskott. Inom kommunerna döljer sig i sin tur stora variationer. Som exempel anger sex kommuner att de har brist på bostäder i sina centralorter.
Antalet färdigställda bostäder stannade på 259 stycken under 2013; 163 småhus och 96 lägenheter. Det är en distinkt minskning från 426 bostäder under 2012 och ungefär hälften av det kommunerna hade planerat för. 271 bostäder påbörjades i sin tur under 2013, vilket däremot är en tydlig uppgång från 160 stycken under 2012. Befolkningsökningen om 326 personer i länet under 2013 är lite lägre än för 2012. Länet är helt beroende av invandring från utlandet för att inte minska sin befolkning. Utflyttningen av unga och välutbildade,
särskilt kvinnor, utgör fortsatt ett hot för länets utveckling. En förändrad demografi, en ökad
invandring etc. ställer krav på kommunerna att erbjuda ett annat utbud av bostäder än vad man idag kan göra, detta oavsett om befolkningen minskar eller ej.

Kontakt