Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker

Om publikationen

Löpnummer:
2014:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Som ett resultat av en gemensam önskan att förbättra
situationen för vadarna på Ölands sjömarker bildades 2007 en referensgrupp med markägare och representanter från LRF:s kommungrupp i Mörbylånga, Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga jaktvårdskrets, Ölands Ornitologiska Förening samt Ölands Naturskyddsförening. Ett första steg i samarbetet blev att initiera ett försök med att förbättra vadarnas häckning genom intensifierad jakt på predatorer
av vadarnas ägg och ungar. Undersökningens fokus låg på att utvärdera jakt på predatorer, med ett undantag med elstängsling på en lokal. Richard Ottvall, forskare vid Lunds universitet, fick uppdraget att utvärdera försökets utfall.
Länsstyrelsen i Kalmar län har finansierat projektet.
Denna rapport sammanfattar utvärderingen av predatorkontroll samt de erfarenheter som referensgruppen insamlat under perioden 2007–2011. Försöksuppställningen omfattade två jaktområden; Risinge och Östra sidan med lokalerna Skärlöv, Triberga, Hulterstad och Slagerstad, samt två referensområden; Västerstad och Ottenby. Det första året utgjorde ett referensår utan utökad jakt medan riktad jakt pågick 2008–2011 i jaktområden. Viss jakt förekom under hela perioden i samtliga områden. Den utökade jakten omfattade främst jakt utanför allmänna jakttider, men i jaktområden ökade jakttrycket också under de allmänna jakttiderna. Effekten av den utökade jakten utvärderades i första hand genom att studera kläckningsframgång hos vadare i samtliga fyra studieområden.

Kontakt