Elprovfiske 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Inom ramen för Länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes sommaren 2013 standardiserade elprovfisken på 25 lokaler i 18 vattendrag. En lokal hade tidigare aldrig undersökts. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag samt vara underlag för bedömning av ekologisk status.
Den torra och varma sommaren påverkade vattenflödet i många vattendrag, vilket kan ha haft en negativ påverkan på fisksamhället. Lågt vattenstånd i kombination med hög vattentemperatur kan ha lett till ökad dödlighet. Trots att elfiskena utfördes i slutet av september var flödena fortfarande låga i några åar. De tekniska förutsättningarna var emellertid mycket goda då vattennivån inte var hög. Vissa lokaler, t.ex. Stångån (Pappersbruksforsen), är svårfiskade redan vid måttliga flöden vilket kan påverka resultatet.

Kontakt