Elfisken i Emån 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2014:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Elfiske för att följa utvecklingen av lax- och öringreproduktionen på lek- och uppväxtområden i nedre delen av Emån genomfördes i september 2012 på 8 lokaler där flertalet även fiskats tidigare år, några sedan 1993. Som regel genomfördes kvantitativa elfisken enligt standardiserad metodik och alla fångade fiskar artbestämdes, längdmättes och vägdes i art- eller åldersgrupper.
Resultaten jämfört med tidigare år visar mestadels på låga tätheter uppströms Karlshammar 2012 både för öring och för lax. På några lokaler ligger dock resultaten över medel vilket tyder på att tillgången på lekfisk påverkat resultatet i väl så hög grad som högflödena i juli 2012. Områdena uppströms Finsjö har haft en negativ trend sedan 2002 De högsta tätheterna av öring noterades i Kvillen.
Nere vid Em fanns normalt med årsungar av lax vilket visar att förutsättningarna vad gäller flöde och temperatur under 2012 var drägliga för laxen.

Kontakt