Elfisken i Emån 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2014:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Elfiske för att följa utvecklingen av lax- och öringreproduktionen på lek- och uppväxtområden i nedre delen av Emån genomfördes i september 2011 på 7 lokaler som även fiskats tidigare år, några sedan 1993. Som regel genomfördes kvantitativa elfisken enligt standardiserad metodik och alla fångade fiskar artbestämdes, längdmättes och vägdes i art- eller åldersgrupper.
Resultaten jämfört med tidigare år visar på sämre tätheter uppströms Karlshammar 2011 både för öring och för lax. Även om 2011 inte var något idealiskt år är resultaten överraskande svaga jämfört med elfiskena 2009. Troligen är en stor del av förklaringen brist på lekfisk. Områdena uppströms Finsjö har haft en negativ trend sedan 2002.
Nere vid Em fanns normalt med årsungar av lax vilket visar att förutsättningarna vad gäller flöde och temperatur under 2011 har varit drägliga för laxen.

Kontakt