Skalbaggar i Blå Jungfruns Nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2013:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Skalbaggar i blå jungfruns nationalpark, rapport

Denna rapport utgörs av intryck och fynd gjorda under insektsinventeringar av ön Blå Jungfrun 2011.
Trots att Blå Jungfrun är en av de äldre nationalparkerna i Sverige har hittills ingen koordinerad insats för att ta reda på vilka insektsarter som finns på ön genomförts.

I en inventering av lavar hittades ett antal intressanta skalbaggsarter på ön och önskemål om att genomföra en
insektsinventering framfördes.

Nu har ett första steg i arbetet med insekterna på Blå Jungfrun genomförts.

Kontakt