Nätprovsfiske i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Nätprovsfiske i Kalmar län, rapport

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2012 standardiserade nätprovfisken i fem sjöar. I samtliga av de provfiskade sjöarna hittades ettåriga individer av mört vilket indikerar att försurningspåverkan varit liten. Slutsatsen förstärks av att de vattenprovtagningar som genomförs i sin helhet visar pH-värden som ligger över pH-målet på 6 sedan 2003.

Kontakt