Inventering av Jordtorpsåsområdets vildbifauna

Om publikationen

Löpnummer:
2013:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Inventering avJordtorpsåsområdets vildbifauna, rapport

 

Rapporten redovisar en inventering av vildbifaunan på Jordtorpsåsen och en närliggande grusås ”Hässleåsen” under perioden 5 maj – 4 juli 2006 samt därefter de av resultaten påkallade åtgärderna för ökad majbagge- och värdbiförekomst.

Även kända data från 2000 – 2005 beaktas. Totalt påvisades 79 arter vildbin (varav 11 rödlistade).

Kontakt