Elprovsfiske i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Elprovsfiske i Kalmar län, rapport

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning, regionala miljöövervakning samt uppföljning av restaureringsåtgärder gjordes sommaren 2012 standardiserade elprovfisken på 24 lokaler i 19 vattendrag. Fyra av lokalerna hade tidigare aldrig undersökts.

Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag.

De allmänna förhållandena under genomförandet var mycket goda med måttliga vattenflöden i de flesta vattendragen, förutom de öländska bäckarna där vattenflödet bedömdes som lågt.

Kontakt