Bottenfauna i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Nätprovsfiske i Kalmar län, rapport

Årets bottenfaunaundersökning har omfattat åtta lokaler i rinnande vatten och 13 lokaler i sjölitoraler. Elva lokaler har undersökts på Kalmar läns fastland och tio på Öland. De senare har framförallt undersökts i syfte att få en allmän kunskap om bottenfaunan i de speciella miljöerna.

Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4.

Kontakt