Regionala miljömål för Kalmar län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

En översyn av miljömålssystemet, som funnits sedan 1999, har genomförts. Det har inneburit att relativt omfattande förändringar har gjorts. Bland annat har miljömålsstrukturen ändrats och 26 april 2012 togs beslut om preciseringar för miljökvalitetsmålen samt etappmål för några prioriterade områden.

Version:1.0 StartHTML:000000285 EndHTML:000011893 StartFragment:000011460 EndFragment:000011776 StartSelection:000011460 EndSelection:000011776 SourceURL:https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/publikationer/rapporter/2012/Pages/regionala-miljomal-for-kalmar-lan-2012.aspxRegionala miljömål för Kalmar län 2012 - Länsstyrelsen i Kalmar län

            En översyn av miljömålssystemet, som funnits sedan 1999, har genomförts. Det har inneburit att relativt omfattande förändringar har gjorts. Bland annat har miljömålsstrukturen ändrats och 26 april 2012 togs beslut om preciseringar för miljökvalitetsmålen samt etappmål för några prioriterade områden.            

Kontakt