Regionala byggnadsmönster i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:07
Diarienummer:
436-4712-07
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Regionala Byggnadsmönster i Kalmar län

Rapporten innehåller en analys av bebyggelsen i Kalmar län, ur ett landskapsperspektiv.

Den handlar om länets historiska och nutida bebyggelse, om likheter och skillnader i det byggda kulturarvet i olika delar av länet. Här finns beskrivningar av vad som är typiskt för bebyggelsen i Kalmar läns olika landskapsregioner. Kunskapen kan bland annat fungera som ett stöd för kommunerna i deras tillämpning av plan- och bygglagens hänsynsregler för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Rapporten togs fram 2008 av byggnadsantikvarie Lotta Lamke. Det är en fördjupad av analys av bebyggelsen inom ett projekt som handlade om att beskriva vad som kännetecknar kulturlandskapet i Kalmar län. Se även rapporten ”Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län”, Länsstyrelsen 2009.

Kontakt