Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet

Om publikationen

Löpnummer:
2009:13
Diarienummer:
436-4712-07
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0348-8748
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet

Rapporten beskriver kulturlandskapets karaktär och historiska innehåll i olika delar av Kalmar län. Kunskapen kan bland annat fungera som ett stöd för myndigheter, kommuner och föreningar i deras arbete med att uppfylla den europeiska landskapskonventionen.

På uppdrag av länsstyrelsen har författarna Lotta Lamke och kulturgeograf Stefan Höglin samlat in information från litteratur, kartor, arkiv och inventeringar samt i samband med seminarier på länsstyrelsen och länsmuseet. Resultatet är en analys och indelning av länet i olika regioner. I text och bilder beskriver författarna de olika regionernas karaktärsdrag utifrån naturgeografi, historiskt innehåll, bebyggelsemönster och kulturgeografiska strukturer.

Rapporten togs fram 2008. En viktig grund för arbetet var en agrarhistorisk studie som gjordes 2001 av Stefan Höglin, ”Landskapets agrara avtryck; agrar landskapsanalys i Kalmar län”, publicerad som tryckt bok 2001.

Kontakt