Grönfläckig padda på norra Öland

Om publikationen

Löpnummer: 2012:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Grönfläckig padda på norra öland, rapport

Vid inventeringen av grönfläckig padda på norra Öland 2009 återfanns två spelande hannar i det stenbrott
där utsättning skett åren 2003-2006. Vid tre olika tillfällen hörde inventerarna spelande paddor.

Inga fynd av grönfläckig padda gjordes på andra besökta lokaler. Inte vid något tillfälle sågs andra
grönfläckiga paddor än de som spelade. Inte heller observerades några äggsträngar eller yngel.

Kontakt