Naturliga skogsbränder i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2011:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Naturliga skogsbränder i Sverige, Rapport

Länsstyrelserna har bland annat som uppgift att skydda och sköta värdefulla naturområden och hotade arter, t ex genom arbete med nationalparker, naturreservat, natura 2000-områden och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Många av dessa värdefulla naturområden och hotade arter är anpassade till återkommande bränder och för att bevara dessa värden krävs en
skötsel genom noga planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar.

Denna rapport är en av fyra rapporter som publiceras inom projekt Eldskäl. Syftet är att sprida fördjupade kunskaper om var och när naturliga bränder uppstår i landskapet i regionen, men den är också intressant ur ett nationellt perspektiv. Rapporten redovisar resultat från studier av de kommunala räddningstjänsternas insatsrapporter.

Kontakt