Lavfloran i Ottenby lund

Om publikationen

Löpnummer:
2011:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
348-8748
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport
Lavfloran i Ottenby Lund, rapport

I början av 1990-talet gjorde Tommy Knutsson
tillsammans med Thomas Johansson och Håkan
Lundkvist några lavexkursioner i Ottenbylund
med inriktning på eftersök av lavar beroende av
gamla ekar. Ganska snart gjorde vi flera anmärkningsvärda fynd och vår misstanke att lunden
är en unik lavlokal förstärktes alltmer för varje exkursion. Fram till 1994 var sammanlagt 15 rödlistade lavarter kända men vi hade på känn att mycket återstod att upptäcka.

Kontakt