Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2010:15
Diarienummer:
430-9829-08
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0348-8748
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
128
Publikationstyp:
Rapport
Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag Framsida

Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag ska kulturmiljövärden i och vid sjöar och vattendrag bevaras. Men hur går det egentligen, bevaras värdena? Kan länsstyrelsernas kunskapsunderlag användas för uppföljning av miljömålet? Och hur har underlagen egentligen fångat upp de vattenanknutna kulturmiljövärdena?

Länsstyrelserna i Kalmar och Västerbotten har undersökt saken. Vi besökte nästan 300 kulturmiljöer i fält, gjorde en referensinventering och utvärderade ett tiotal olika kunskapsunderlag. Resultaten hittar du i den här rapporten. Här får du även tips på hur kunskapsunderlag behöver se ut för att fungera för uppföljning.

Ungefär en fjärdedel av de kulturmiljöer vi besökte hade förlorat kulturvärden. Så var det i båda länen. Det kan peka på att resultaten vad gäller bevarande och skötsel av kulturmiljöer vid vattendrag är överförbara på landet som helhet.

Kontakt