Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimat i förändring – möjligheter och utmaningar för Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport
Klimat i förändring, Kalmar län, rapport

Klimatet har alltid förändrats och varma perioder har avlöst kalla. Under 1900-talets senare hälft har
emellertid oproportionerligt stora och snabba förändringar skett och nästan alla världens klimatforskare är överens om att den senare utvecklingen är orsakad av mänsklig påverkan, något som inte varit fallet förut. Parallellt med de ansträngningar som vi gör för att minska en fortsatt negativ klimatpåverkan måste vi också anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Arbetet med att lindra och ta tillvara de effekter som uppstår av ett förändrat klimat kallas klimatanpassning. Syftet med klimatanpassning är att höja samhällets beredskap, undvika negativa konsekvenser och kostnader av klimatförändringarna samt att nyttja de nya möjligheter som ett förändrat klimat kan ge på olika nivåer i samhället. Arbetet måste fokusera på såväl de klimatförändringar som vi ser redan idag, till exempel översvämningar och stranderosion, och till klimatförändringar som kommer i framtiden, exempelvis fler värmeböljor och mer extrem nederbörd.

Kontakt