Fåglar, hävd och vätar - utvärdering av miljöövervakningen av fåglar på öländska strandängar

Om publikationen

Löpnummer: 2011:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Fåglar, hävd och vätar på Öland, rapport

Årligen inventeras fåglar på Ölands sjömarker. Inventeringens syfte är att skatta antalet par av olika
fågelarter knutna till sjömarkshabitatet.

På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län lämnar Svensk
Naturförvaltning AB alternativa förslag på hur denna sjömarksinventering kan genomföras.

Vi går igenom några alternativa inventeringsupplägg och utvärderar hur dessa påverkar säkerheten
för att beräkna antalet fåglar på sjömarkerna och kostnaden för att få denna information.

Kontakt