Elfiske i Kalmar län 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Elfiske i Kalmar län 2010, rapport

Syftet med rapporten är att bedöma om fisksamhället är påverkat av försurningen. Resultatet kommer även att användas för att bedöma vattendragens naturvärde och ekologiska status. Delar av undersökningen ingår i den regionala miljöövervakningen av vattendrag i Kalmar län.

Resultaten har också rapporterats till nationell datavärd för provfisken, Fiskeriverket. Elprovfisket har utförts av Huskvarna Ekologi på Länsstyrelsens uppdrag, och författaren svarar själv för resultat och bedömningar.

Kontakt