Bredbandad ekbarkbock

Om publikationen

Löpnummer: 2011:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Bredbandad ekbarkbock, Kalmar län, rapport

Bredbandad ekbarkbock är en av de hotade arter i Sverige som fått ett nationellt åtgärdsprogram.
Den ingår därmed i ett arbete som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna utför för att förbättra situationen för särskilt utsedda arter.

Sammanlagt ska 210 åtgärdsprogram tas fram och tillsammans omfattar de 500 arter. Arbetet är en viktig del för att nå våra miljömål. Den bredbandade ekbarkbocken är en starkt hotad skalbagge i familjen långhorningar.

Kontakt