Bottenfauna i Kalmar län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Bottenfauna i Kalmar län

Årets undersökning har omfattat tio lokaler i rinnande vatten och fyra lokaler i sjölitoral.

Bedömning har gjorts av allmän ekologisk kvalitet, påverkan av näringsämnen, försurningspåverkan
samt ekologisk status enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder. Även bedömningar enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 har beräknats och redovisas i kapitel 3.

Kontakt