Bottenfauna i Kalmar län 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Bottenfauna i Kalmar län

Årets undersökning har omfattat tio lokaler i rinnande vatten och fyra lokaler i sjölitoral.

Bedömning har gjorts av allmän ekologisk kvalitet, påverkan av näringsämnen, försurningspåverkan
samt ekologisk status enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder. Även bedömningar enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 har beräknats och redovisas i kapitel 3.

Kontakt