Projekt Flodpärlmussla och dess livsmiljöer i Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 2010:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Flodpärlmussla, Kalmar län, vatten, natur

I Kalmar län förekommer flodpärlmusslan, margaritifera margaritifera, i huvudsak inom Emåns huvudavrinningsområde. Samtliga vattendrag där flodpärlmusslan förekommer är utpekade som
Natura 2000-område, vilket kvalicifierar vattendragen att ingå i ett Life Nature-projekt. Av dessa har
tre flodpärlmusselpopulationer valts ut att delta i projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i
Sverige.

Dessa flodpärlmusselpopulationer finns i Pauliströmsån, Sällevadsån och Nötån. Projektet ägs av WWF och i Kalmar län deltar Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som partners.

Kontakt