Projekt Flodpärlmussla och dess livsmiljöer i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2010:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Flodpärlmussla, Kalmar län, vatten, natur

I Kalmar län förekommer flodpärlmusslan, margaritifera margaritifera, i huvudsak inom Emåns huvudavrinningsområde. Samtliga vattendrag där flodpärlmusslan förekommer är utpekade som
Natura 2000-område, vilket kvalificerar vattendragen att ingå i ett Life Nature-projekt. Av dessa har
tre flodpärlmusselpopulationer valts ut att delta i projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i
Sverige.

Dessa flodpärlmusselpopulationer finns i Pauliströmsån, Sällevadsån och Nötån. Projektet ägs av WWF och i Kalmar län deltar Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som partners.

Kontakt