Nätprovsfiske i Kalmar län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Nätprovsfiske, fiske, natur, vatten, 2009, Kalmar

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2009 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. De provfiskade sjöarna hade fiskbestånd med fungerande reproduktion vilket indikerar goda vattenkemiska förhållanden.

Artförekomsten varierar mellan 4-10 arter i de provfiskade sjöarna. I Stora Sinnern noterades det största antalet arter. Inga rödlistade fiskarter fångades, men nissöga, som är upptagen på EU´s Artdirektiv, har tidigare fångats i Stora Sinnern. Nedan redovisas vilka fiskarter som påträffades i de olika sjöarna. Totalt fångades 12 olika arter vid provfisket.

Kontakt