Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Övergödning och kulturlandskap

Om publikationen

Löpnummer:
2004:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0348-8748
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Övergödning och kulturlandskap Framsida

I rapporten presenteras några möjliga historiska orsaker till dagens övergödning. En kunskap om det äldre odlingslandskapets karaktär och utseende är av stor betydelse om man vill återskapa och utveckla den naturliga reningsförmåga som vattenmiljöer tidigare haft där.

Utifrån detta antagande ges i rapporten ett förslag på hur ett planeringsunderlag skulle kunna byggas upp, baserad på en kunskap som till stor del finns att tillgå i historiska kartor.

I rapporten presenteras även resultatet av ett uppdrag från riksantikvarieämbetet. Syftet var att undersöka i vilken omfattning som våtmarker med höga kulturhistoriska värden fångats av våtmarksinventeringen (VMI). Undersökningen är ett led i miljömålsarbetet med att bevara våtmarkernas kulturhistoriska värden.

Kontakt