Tillsyn av överförmyndare

Länsstyrelsen granskar att överförmyndare sköter sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Du som arbetar med överförmyndarfrågor kan även kontakta oss för att få råd och stöd i ditt uppdrag.

Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas överförmyndare och överförmyndarnämnder. Vi ska inspektera överförmyndarna varje år, och granska om deras handläggning följer reglerna i föräldrabalken. Vi undersöker även om handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt enligt 21 § i förmynderskapsförordningen.

Vi kan även granska överförmyndare efter upplysningar från allmänheten, när vi till exempel fått in en anmälan eller hört något i media.

Råd och stöd till överförmyndare

Länsstyrelsen ger även råd och stöd till överförmyndare i deras verksamhet. Du som är tjänsteman, överförmyndare eller ledamot i en överförmyndarnämnd är välkommen att kontakta oss.

Länsstyrelsen i Östergötland hanterar överförmyndarärenden i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland