Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om medel

Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2019. Länsstyrelsen i Kalmar län kan fördela 1 920 000 kronor av dessa. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län och ska ha inkommit senast den 26 april 2019.

Extra utlysning med inriktning mot nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Länsstyrelsen i Kalmar län har upp till 300 000 kronor att fördela för denna extra utlysning för år 2019. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Kalmar län och ska ha inkommit senast den 26 april 2019. Läs mer i informationsdokument under Ansökningshandlingar.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt