Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansöka om tillstånd

 För att söka tillstånd för att använda metallsökare fyller man in ansökningsblanketten och skickar in den via e-post eller med vanligt brev, se kontaktuppgifter nedan. Du ska också betala in ansökningsavgiften innan handläggning påbörjas.

Ansökan om tillstånd att använda metallsökareWord

Blanketten skickas sedan till länsstyrelsen via brev eller mail.

Adress: Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

E-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Ansökan ska vara komplett ifylld och särskilt innehålla följande uppgifter:

  • Detaljerad karta med tydligt avgränsat avsökningsområde
  • Uppgifter om vilken tidsperiod ansökning avser
  • Tydligt syfte och vilken typ av föremål som sökningen avser
  • Markägartillstånd i form av skriftligt medgivande

Bedömningen om man får tillstånd eller inte bygger på:

  • fornlämningssituationen i aktuellt område
  • skälen till varför man vill använda metallsökare
  • hur lång tid ansökan gäller


Beslut om tillstånd innehåller alltid villkor som ska följas inför, under och efter användande av metallsökare.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5050-1972 och ange vid inbetalningen:

För- och efternamn
Text: Avgift för metallsökare, samt aktuell fastighetsbeteckning/-ar för ansökan
Handläggningen sätter igång när ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften ska betalas oavsett om du får tillstånd eller inte.

Blankett för att söka tillstånd till att använda metallsökare och instruktioner för hur du söker hittar du här:

Information om hur du ansöker om tillstånd att använda metallsökare.Word

Kontakt