Vattenskotertrafik

Gillar du att köra vattenskoter? Då vet du väl också om att du inte får köra överallt? I allmän farled finns det bara vissa områden där det är tillåtet med vattenskotertrafik.

Beslutet innebär i princip att det är tillåtet att använda vattenskoter inom 300 meter från mittlinjen av markerade allmänna farledssträckningar. Håll koll för du får inte köra närmare land än 100 meter om farle den går närmare land än 300 m.

Du får däremot färdas kortast möjliga väg till/från land eller brygga även utanför tillåtet område för att kunna ta sig till farleden.

Men, du får aldrig köra genom allmän badplats!

Begränsningar i Kalmar län

I Kalmar län får du bara använda vattenskoter inom 300 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort. Oavsett får du inte köra närmare än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd.

Inne i Grankullaviken (farled 327) får vattenskoter användas högst 100 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Där farleden går i sund smalare än 200 meter skall färd ske i farledens mitt om ingen annan utmärkning av farleden finns. I fall det upplåtna området kring farled berör område som är fågelskyddsområde är det dock inte tillåtet att komma närmare länd än 100 meter.

Vad är en allmän farled?

Allmänna farleder är de farleder som Sjöfartsverket särskilt beslutat om i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1988:5).

Att ta sig till och från farled

För att ta dig till farleden får du färdas kortast möjliga väg till och från land/brygga.

Transport till och från allmän farled får dessutom ske närmaste väg från följande platser:

 • Bergkvara
 • Borgholm
 • Byxelkrok
 • Böda hamn
 • Gamleby
 • Grankullavik
 • Grönhögen
 • Degerhamn
 • Figeholm (Vasakajen)
 • Färjestaden
 • Kalmar (Stensö och Svensknabben)
 • Kårehamn
 • Lindnäs
 • Loftahammar (Varvet)
 • Mönsterås (Varvet)
 • Mörbylånga
 • Oskarshamn (Ärnemar och Kolbergaviken)
 • Påskallavik
 • Revsudden
 • Stora Rör
 • Verkebäck
 • Västervik (Horns udde, Gamlebyviken och Högö brygga) samt
 • Ytterby på Stora Askö.

Vattenskotrar får även användas i vattenområde i Oskarshamns kommun. 

Beslutet om vattenskotertrafik 2006.PDF

Kartor

VästerviksområdetPDF  
OskarshamnsområdetPDF  
norra Kalmarsund/ÖlandPDF  
mellersta Kalmarsund/ÖlandPDF  
södra Kalmarsund/ÖlandPDF  

Naturvårdsverkets sida "Vattenskoter"länk till annan webbplats

Kontakt

Rättsenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010 223 80 00 (växeln)