Våra kalenderhändelser

Här hittar du kommande händelser på enheten social hållbarhet.

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Antidopningutbildning 100% ren hårdträning - utbildning 2

Datum: 2022-05-11

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till ägare av gym, gympersonal, instruktörer, personliga tränare samt personal vid polismyndighet, region, kommun, åklagarmyndighet eller skola.

Antidopningutbildning 100 % ren hårdträning - utbildning 2

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete med våldsutsatta

Datum: 2022-05-12 - 2022-05-13

Målgrupp: Du som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer.

Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand kommuner i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete med våldsutsatta

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället

Datum: 2022-05-31

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)