Våra kalenderhändelser

Här hittar du kommande händelser på enheten social hållbarhet.

Två ritade händer som möts. En med blå text på och en med röd text på. Ord som står på händer är bland annat bridge, connetct, reach out, unite, work with.

Forum social hållbarhet

Datum: Löpande anmälan

Målgrupp: Du som arbetar med frågor inom social hållbarhet i kommun, myndighet, näringsliv eller civilsamhälle. 

Länsstyrelsen Kalmar län har ihop med Linnéuniversitetet startat ett nytt forum med fokus social hållbarhet.

Syftet med forumet är att skapa en mötesplats för dialog och utbyte av såväl teoretisk som praktisk kunskap och målet med forumet är att skapa möjlighet till synergieffekter av olika slag. Antingen i mötet med andra eller i tanke och perspektivtagande. På ett snabbt och lätt sätt är tanken att du "Forum social hållbarhet" ska få vara delaktig i ett kunskapsutbyte i vid bemärkelse.

Fyra teman kommer att presenteras under våren 2021 som tangerar tre av länsstyrelsen uppdrag. I februari behandlas mänskliga rättigheter. Under mars diskuterar vi brottsförebyggande arbete mer generellt och i april fokuseras gängkriminalitet. Vårens sista inslag i maj behandlar ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) som tema.

För deltagande i forumet krävs anmälan. Detta görs genom att du skickar ett mejl till Enheten för sociala hållbarhet (adress nedan) och anmäler ditt intresse. Du kommer då att få ett svar med ytterligare information.

Känn dig fri att dela denna inbjudan.

Varmt välkommen!

social.hallbarhet.kalmar@lansstyrelsen.se

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Utbildning PATRIARK

Datum: 2021-09-15

Målgrupp: Du som arbetar inom Kalmar län och möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld.

Utbildning PATRIARK den 15 september

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Webbinarier om prostitution och människohandel

Datum: 2021-09-17, 2021-09-23, 2021-10-07

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne bjuder in till en serie webbinarier om prostitution, människohandel och nyanlända barn och ungas särskilda utsatthet.

Sex mot ersättning och människohandel med fokus på barn och unga vuxnas utsatthet

Utsatthet bland nyanlända barn och unga

Polisens arbete mot prostitution och människohandel med särskilt fokus på ungas utsatthet

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård

Datum: 2021-10-05

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården i Kalmar län.

Länsstyrelsen Kalmar län anordnar tillsammans med Region Kalmar län ett webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning med särskilt fokus på att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård, tillfälle 1

Webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård, tillfälle 2

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Nätverksträff med nätverket mot våld

Datum: 2021-10-06

Målgrupp: Representanter för verksamheter inom länets kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och civilsamhälleorganisationer.

Nätverksträff med nätverket mot våld

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Nätverksträff Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola

Datum: 2021-10-12

Målgrupp: Chefer, strateger och personal som arbetar inom förskola och skola samt lärarstudenter.

Nätverksträff Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Digital kvinnofrid

Datum: 2021-10-15

Målgrupp: För dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt med personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Digital kvinnofrid

Hantlar

100% ren hårdträning Småland -Nätverksträff

Datum: 2021-09-16

Målgrupp: Nyckelpersoner på anslutna eller diplomerade gym- och träningsanläggningar, lokala ANDTS-samordnare, kommun- och områdespoliser samt idrottsrörelsen i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län.

Välkommen till nätverksträff för 100 % ren hårdträning Småland. Tillsammans utvecklar vi det förebyggande arbetet mot dopning.

100% ren hårdträning Småland - Nätverksträff

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Att upptäcka och fråga om våld

Datum: 2021-10-18

Målgrupp: Du som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet
Kalmar län bjuder in till en dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Att upptäcka och fråga om våld

Många symboler för funktionshinder. Exempelvis rullstol, synskada, hörsel och protes.

Utveckling av dialog och samarbete med funktionshindersrörelsen

Datum: 2021-10-25

Målgrupp: Utbildningsdagen riktar sig till representanter i tillgänglighets och/eller Funktionshindersråd i Kalmar och Blekinge län. Politiker och tjänstepersoner inom kommun eller region i Kalmar och Blekinge län med ansvar och intresse för att utveckla samråds- och/eller former för medborgardialog eller samverkan med funktionshindersrörelsen.

En förutsättning för att kunna skapa ett samhälle som inkluderar alla är att involvera befolkningen i utformningen. Ett arbete som utgår från befolkningens mångfald måste inkludera funktionsnedsättning som en variabel. Detta kan uppnås genom att bredda vilka som kan delta i dialog och samråd.

Utveckling av dialog och samarbete med funktionshindersrörelsen

Bokskog

Personliga ombud - Sekundär traumatisering och empatitrötthet -Att som professionell påverkas i mötet med våld, trauma och utsatthet

Datum: 2021-10-28

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till personliga ombud, kontaktpersoner/ verksamhetsansvariga, representanter från ledningsgrupper och ideella organisationer.

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län bjuder in till en föreläsning om sekundär traumatisering med Josefin Grände

Personliga ombud - Sekundär traumatisering och empatitrötthet -Att som professionell påverkas i mötet med våld, trauma och utsatthet

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Datum: 2021-10-28 – 2021-10-29

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer.

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet
Kalmar län bjuder in till två dagars utbildning i
FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Pussel där bitar saknas.

Kalmar och Kronobergs län
– Tillsammans mot brott

Datum: 2021-10-29

Målgrupp: Riktar sig till dig på strategisk och praktisk nivå som ingår i myndighetssamverkan Tillsammans mot brott – Kalmar och Kronobergs län. Riktar sig också till LPO chefer och kommunpoliser i PO Kalmar Kronoberg samt till dig som arbetar med brottsförebyggande frågor inom kommunal verksamhet som till exempel säkerhetschefer och samordnare med brottsförebyggande ansvar.

Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län bjuder in till en träff där Anna Flink, säkerhetschef Södertälje kommun, berättar om hur hon varit med och arbetat fram en modell för myndighetsgemensam samverkan mot välfärdsbrott. Södertälje kommun har under de senaste åren hamnat i fokus för deras framgång med att förebygga och upptäcka kriminalitet genom en god myndighetssamverkan.

Kalmar och Kronobergs län – Tillsammans mot brott


Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Fördjupande utbildning i behandling av spelberoende

Datum: 2021-11-21, 2021-11-12 och 2021-11-19

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län bjuder in till en fördjupande utbildning i behandling av spelberoende. Utbildningen anordnas på efterfrågan från kommuner och regioner i våra län.

Fördjupande utbildning i behandling av spelberoende

Folktom skolkorridor med skåp.

Tryggare skola

Datum: 2021-11-23

Målgrupp: Målgrupp för föreläsningen är politiker, stadsplanerare, brottsförebyggare och all typ av skolpersonal. Särskilt riktar sig föreläsningen till rektorer som är verksamma på högstadiet och gymnasiet.

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport ”Skolundersökning om brott 2019” har nästan hälften av alla elever utsatts för brott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Det handlar om stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott och ofta äger brotten rum i skolmiljöer. Samtidigt har skolan som uppgift att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och våra demokratiska värden. Skolan ska och måste vara en trygg och säker plats för barn och ungdomar, men så tycks fallet inte alltid vara. Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön och hur kan densamma utformas för att minska brottsligheten och öka tryggheten?

Tryggare skola

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)