Våra kalenderhändelser

Här hittar du kommande händelser på enheten social hållbarhet.

Två ritade händer som möts. En med blå text på och en med röd text på. Ord som står på händer är bland annat bridge, connetct, reach out, unite, work with.

Forum social hållbarhet

Datum: Löpande anmälan

Målgrupp: Du som arbetar med frågor inom social hållbarhet i kommun, myndighet, näringsliv eller civilsamhälle. 

Länsstyrelsen Kalmar län har ihop med Linnéuniversitetet startat ett nytt forum med fokus social hållbarhet.

Syftet med forumet är att skapa en mötesplats för dialog och utbyte av såväl teoretisk som praktisk kunskap och målet med forumet är att skapa möjlighet till synergieffekter av olika slag. Antingen i mötet med andra eller i tanke och perspektivtagande. På ett snabbt och lätt sätt är tanken att du "Forum social hållbarhet" ska få vara delaktig i ett kunskapsutbyte i vid bemärkelse.

Fyra teman kommer att presenteras under våren 2021 som tangerar tre av länsstyrelsen uppdrag. I februari behandlas mänskliga rättigheter. Under mars diskuterar vi brottsförebyggande arbete mer generellt och i april fokuseras gängkriminalitet. Vårens sista inslag i maj behandlar ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) som tema.

För deltagande i forumet krävs anmälan. Detta görs genom att du skickar ett mejl till Enheten för sociala hållbarhet (adress nedan) och anmäler ditt intresse. Du kommer då att få ett svar med ytterligare information.

Känn dig fri att dela denna inbjudan.

Varmt välkommen!

social.hallbarhet.kalmar@lansstyrelsen.se

Bild i grå/blå nyans. Två ungdomar som håller om varandra och bildar ett hjärta med deras händer.

Informationsmöte ANDTS-coach Kalmar län

Datum: 2021-06-15

Målgrupp: Alla som arbetar med ANDTS-frågor. Det kan vara politiker såväl som tjänstepersoner inom både privat och offentlig verksamhet. Exempelvis chefer inom omsorg eller skola. Det kan också vara medarbetare som exempelvis lärare, fritidspedagoger eller personer som arbetar med elevhälsa som skolsköterskor och kuratorer.

Synen på och bruket av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) är under ständig omvandling. Många verksamheter som arbetar direkt eller indirekt med ungdomar efterfrågar bland annat därför ökad kunskap på området. För att möta behovet lanserar Länsstyrelsen Kalmar län ”ANDTS-coach” med en första utbildningsinsats hösten 2021 och bjuder in till ett allmänt informationsmöte för att berätta om konceptet. Vad är en ANDTS-coach? Vad gör en ANDTS-coach? Och varför behövs ANDTS-coacher?

Informationsmöte ANDTS-coach Kalmar län

Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Länets första Jämställdhetsdag

Datum: 2021-08-26

Målgrupp: Strateger inom social hållbarhet, jämställdhet Agenda 2030, förtroendevalda och chefer inom myndighet, region, kommun.

Den 26 augusti är en internationell jämställdhetsdag
som vi i länet vill uppmärksamma med en seminariedag som synliggör jämställdhet och ojämställdhet. Vi vill också inspirera för att nå ett jämställt Kalmar län. Låter detta intressant kan du följa länken nedan för att läsa mer.

Länets första jämställdhetsdag

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Utbildning PATRIARK

Datum: 2021-09-15

Målgrupp: Du som arbetar inom Kalmar län och möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld.

Utbildning PATRIARK den 15 september

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Att upptäcka och fråga om våld

Datum: 2021-10-18

Målgrupp: Du som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet
Kalmar län bjuder in till en dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Att upptäcka och fråga om våld

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Datum: 2021-10-28 – 2021-10-29

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer.

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet
Kalmar län bjuder in till två dagars utbildning i
FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Välkommen till strategiskt samtal om minskad ojämlikhet

Datum: 2021-09-01

Målgrupp: Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande, myndighet,- förbund och regionchef

Landshövding Peter Sandwall bjuder in myndigheter, kommun och förbund till strategiskt samtal kring styrning och ledning med fokus på Agenda 2030 Mål 10; minskad ojämlikhet.

Välkommen till strategiskt samtal om minskad ojämlikhet

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)