Våra kalenderhändelser

Här hittar du kommande händelser på enheten social hållbarhet.

Två ritade händer som möte. En med blå text på och en med röd text på. Ord som står på händer är bland annat bridge, connetct, reach out, unite, work with.

Forum social hållbarhet

Datum: Löpande anmälan

Målgrupp: Du som arbetar med frågor inom social hållbarhet i kommun, myndighet, näringsliv eller civilsamhälle. 

Länsstyrelsen Kalmar län har ihop med Linnéuniversitetet startat ett nytt forum med fokus social hållbarhet.

Syftet med forumet är att skapa en mötesplats för dialog och utbyte av såväl teoretisk som praktisk kunskap och målet med forumet är att skapa möjlighet till synergieffekter av olika slag. Antingen i mötet med andra eller i tanke och perspektivtagande. På ett snabbt och lätt sätt är tanken att du vi Forum social hållbarhet ska få vara delaktig i ett kunskapsutbyte i vid bemärkelse.

Fyra teman kommer att presenteras under våren 2021 som tangerar tre av länsstyrelsen uppdrag. I februari behandlas mänskliga rättigheter. Under mars diskuterar vi brottsförebyggande arbete mer generellt och i april fokuseras gängkriminalitet. Vårens sista inslag i maj behandlar ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) som tema.

För deltagande i forumet krävs anmälan. Detta görs genom att du skickar ett mejl till Enheten för sociala hållbarhet (adress nedan) och anmäler ditt intresse. Du kommer då att få ett svar med ytterligare information.

Känn dig fri att dela denna inbjudan.

Varmt välkommen!

social.hallbarhet.kalmar@lansstyrelsen.se

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Internationella kvinnodagen - Destruktiva mansideal ett hinder för att nå klimatmålen?

Datum: 2021-03-08

Målgrupp: Tjänstepersoner och förtroendevalda i förbund, myndigheter och kommun, hållbarhet-, jämställdhet- och folkhälsostrateger, forskare, civilsamhälle och kulturinstitutioner.

Landshövding Peter Sandwall bjuder in till digital konferens på temat jämställdhet och klimat. På vilket sätt hänger destruktiva mansnormer ihop med ett socialt hållbart arbete med att nå uppsatta klimatmål och Agenda 2030?

Internationella kvinnodagen - Destruktiva mansideal ett hinder för att nå klimatmålen?

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Barns utsatthet på nätet

Datum: 2021-03-23

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i ditt jobb, t ex inom barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, åklagare, region eller annan verksamhet och som jobbar i någon av Kalmar läns kommuner.

Länsstyrelsen Kalmar län och Barnahus i Södra Kalmar län bjuder in till digital föreläsning om barns utsatthet på nätet.

Barns utsatthet på nätet

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Nätverksträff - nätverket mot våld

Datum: 2021-04-06

Målgrupp: Länets nätverk mot våld riktar sig till representanter för verksamheter inom länets kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och civilsamhälleorganisationer och syftar till en ökad samverkan i arbetet som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel.

Nätverksträff - nätverket mot våld

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Nätverksträff - Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola

Datum: 2021-04-28

Målgrupp: Nätverket riktar sig till skolpersonal i Kalmar län brett, vilket innefattar hela styrkedjan inom förskola och skola samt förvaltning Barn och unga. Även förskolelärarutbildning och lärarutbildningen på Linnéuniversitetet inkluderas. Nätverket har ett 0-19 årsperspektiv.

Nätverksträffen innehåller tre exempel på genusförändrande och våldsförebyggande arbete i förskola och skola.

Nätverksträff - Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Utbildning PATRIARK

Datum: 2021-09-07 och 2021-09-08

Målgrupp: Behandlare/handläggare/socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten eller kvinnojour i Jönköping eller Kalmars län.

Utbildningen ges vid två tillfällen/dagar och riktar sig till behandlare/handläggare som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld.

Utbildning PATRIARK den 7 september

Utbildning PATRIARK den 8 september

Kontakt