• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Social hållbarhets kalenderhändelser

Här hittar du kommande händelser som enheten social hållbarhet ordnar.

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Kalmar läns ANDTS-konferens

Datum: 2023-05-16 och 2023-05-26

Målgrupp: Kommun- och regionanställda (exempelvis elevhälso- och skolpersonal, ANDTS-coacher, tandhygienister, sjuksköterskor, folkhälsosamordnare, utvecklingsledare), vårdnadshavare, politiker och övriga intresserade.

ANDTS-konferens i Kalmar den 26 maj

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Mottagandet av ensamkommande barn och unga – nuläge, lagstiftning och ansvarsfördelning

Datum: 2023-05-30

Målgrupp: Chefer, socialsekreterare och andra i kommunal verksamhet med ansvar för mottagandet av ensamkommande barn.

Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge, lagstiftning och ansvarsfördelning

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Datum: 2023-06-15

Målgrupp: Webbsändningen riktar sig till politiker, chefer och tjänstepersoner som arbetar med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och/eller social hållbarhet.

Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Våld i ungas relationer, sexuellt våld och det viktiga samtalet

Datum: 2023-08-17

Målgrupp: Personal inom kommun, region, myndigheter och civilsamhället som möter ungdomar och unga vuxna i sitt arbete, exempelvis - elevhälsa, ungdomsmottagning, lärare, fritidsgårdpersonal, föreningsledare, vårdpersonal, socialsekreterare, förebyggare- och fältarbetare.

Våld i ungas relationer, sexuellt våld och det viktiga samtalet

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Välkommen till länets jämställdhetsdag; Jämställdhet, en god affärsidé!

Datum: 2023-08-25

Målgrupp: Företag och näringslivsaktörer, kommunala bolag, HR-utvecklare, näringslivsutvecklare, jämställdhetsansvariga, social hållbarhetsstrateger, förtroendevalda

Välkommen till länets jämställdhetsdag; Jämställdhet, en od affärsidé

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Kunskapsdag: Narkotikabruk bland unga vuxna - vad ser vi (och hur gör vi)?

Datum: 2023-08-31

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av förebyggande arbete mot narkotika i kommun, region, stat eller idéburen sektor.

Kunskapsdag: Narkotikabruk bland unga vuxna - vad ser vi (och hur gör vi)?

Text jämställdhet. Symbol för man och kvinna som sitter ihop.

Att styra resurser för ett jämställt och hållbart samhälle

Datum: 2023-09-05 - 2023-09-06

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som är förtroendevald och chef samt arbetar med styrning, ledning och uppföljning i en kommun, myndighet och region i Kalmar län, med ekonomi, kvalitetsredovisning och uppföljning. Utbildningen riktar sig även till dig som jobbar specifikt med folkhälsa, social hållbarhet, jämställdhet och är anpassad till kommunernas varierande storlek och förutsättningar.

Att styra resurser för ett jämställt och hållbart samhälle

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00