Demokratistugan i Kalmar län

En tecknad bild på uppsträckta händer i olika färger

I år fyller demokratin 100 år! Detta firas genom att låta en demokratistuga turnera genom Sverige hela 2021. Den 17–21 november står Länsstyrelsen Kalmar län värd för stugan och vi bjuder in till ett evenemang fullspäckat med kunskapshöjande aktiviteter.

Tid: 17–21 november 2021

Plats: Norrlidens centrum, Kalmar (Många aktiviteter sänds också digitalt)

Program för veckan

Demokratistugan bjuder på seminarier, föreläsningar och samtal. Aktiviteterna kommer att anordnas både på plats vid stugan och digitalt så att du kan ta del av aktiviteter var du än befinner dig i länet. Mer information om de olika aktiviteter som finns hittar du under respektive dag.

Programmet är under uppbyggnad och kommer att fyllas på löpande!

Välkommen till demokratistugan mellan klockan 13.00-18.00

Besöker du Demokratistugan idag har du möjlighet att träffa representanter från Funktionsrätt Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län.

Invigning av demokratistugan

När: Den 17 november klockan 13:00-14:00.
Var: Vid demokratistugan och digitalt.

Stugan besöker äntligen Kalmar län och invigs av vår landshövding Peter Sandwall. Närvarar gör även demokratiambassadör Rosaline Marbinah och kommunfullmäktige i Kalmars ordförande Roger Kaliff.

Minoritetsdag med tema sverigefinsk kultur

När: Den 17 november klockan 08:30-12:30.
Var: Digitalt.

Dagens tema utforskar förhållandet till den sverigefinska kulturen genom föreläsningar från Sverigefinska riksförbundet, ungdomsförbundet, Finlandsinstitutets bibliotek och Sveriges enda professionella sverigefinländska teater, Uusi Teatteri. Vi får även praktiska exempel från Gislaveds kommun kring deras arbete med nationella minoriteter. Konstnären och programledaren Sanna Laakso guidar oss igenom dagen.

Målgrupp är nationella minoriteter, tjänstepersoner i det offentliga Kalmar län, kommun, myndighet och civilsamhället samt näringslivsföreträdare. Dagen arrangeras av Region Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län. Konferensen är digital och kostnadsfri. Läs mer och anmäl dig här:

Konferens om minoritetsdag med tema sverigefinsk kultur Länk till annan webbplats.

Fika med Funktionsrätt Kalmar län

Funktionsrätt Kalmar län arbetar för rätten att fungera i samhället på lika villkor.

När: Klockan 13:00-15:00.
Var: Vid demokratistugan.

Funktionsrätt Kalmar län består av 31 medlemsföreningar som tillsammans arbetar för att för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet, jämlikhet och förbättrade levnadsvillkor. Mellan klockan 13.00-15.00 finns möjligheten att träffa representanter från Funktionsrätt Kalmar län och prata om funktionshinderspolitik och demokratisk delaktighet i Kalmar län.

Hållbar journalistik - vad är det?

Utan journalistik ingen demokrati. I dag är journalistiken – och journalister – satta under hård press. Starka politiska krafter försöker skapa misstroende mot traditionella medier, hat och hot har blivit vardag för enskilda journalister och stora grupper i samhället kommer inte i kontakt med seriös nyhetsförmedling. Dessutom har den traditionella annonsaffären som länge finansierade journalistiken drastiskt krympt.

I den här föreläsningen går chefen för Medieinstitutet Fojo, Kersti Forsberg, igenom utmaningarna, men visar också på möjliga vägar framåt. Hur Hållbar journalistik kan bidra till att återigen stärka både journalistiken i sig självt och därigenom också det demokratiska samhället.

När: Den 17 november kl. 15:00
Var: Demokratistugan
Målgrupp: Journalister, kommunikatörer, studenter och annan intresserad allmänhet

Ungdomsdemokrati på landsbygden

Föreläsning med Lisa Hedman.

När: Den 17 november klockan 18:30.
Var: Digital sändning från Vimmerby kommun.

Målgrupp: Allmänheten, från 15 år.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MCUF)

MUCF kommer att finnas på plats under onsdagen och torsdagen för att berätta mer om hur de jobbar med demokratifrågor och deras fokus på ungas delaktighet, HBTQI-personers förutsättningar och civilsamhällets viktiga roll i samhällsutvecklingen.

MUCF tar fram och förmedlar kunskap om unga och det civila samhällets villkor och utveckling. De fördelar statsbidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. De jobbar även internationellt och är Sveriges kontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Välkommen till demokratistugan mellan klockan 13.00-18.00

Besöker du Demokratistugan idag har du möjlighet att träffa representanter från Länsstyrelsen Kalmar län, Funktionsrätt Kalmar län samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Barnkonventionens dag en konferens om artikel 31 -
Barns rätt till lek, vila och fritid

Välkomna till den 6:e konferensen om barnets rättigheter sedan starten 2014. I år är temat för konferensen artikel 31 – rätten till lek, vila och fritid. Konferensen är digital och välkomnar alla förtroendevalda, chefer och medarbetare inom offentlig sektor.

När: Den 18 november klockan 08:30 -12:00.
Var: Digitalt och på länk till demokratistugan.

Konferensen är kostnadsfri. Dagen arrangeras av Vimmerby kommun, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Kalmar kommun, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län samt Länsstyrelsen Kalmar län. Länk till mer information och anmälan:

Konferens om barnkonventionens dag på Vimmerby kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomsdemokrati

Föreläsning och panelsamtal med Åsa Ekman. Vilka möjligheter och barriärer finns det för barn och ungdomar att delta i demokratin? Åsa håller en kortare föreläsning och stannar sedan kvar och modererar ett panelsamtal där både vuxna och ungdomar deltar. 

När: Den 18 november klockan 18:00-19:30.
Var: Plenisalen, stadshuset i Vimmerby och via en digital livesändning.

Målgrupp: Allmänheten, kommunanställda och politiker.

Språkcafé online

Mellan klockan 13:30-14:30, är du välkommen på Språkcafé online. Det är en öppen, digital mötesplats där du kan träffa människor från hela Kalmar län.

Språkcafé online riktar sig främst till den som vill öva svenska eller lära ut svenska och samtidigt bidra till integration på ett enkelt och roligt sätt.

Språkcafé online är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Kalmar län, Kompis Sverige och Region Kalmar län.

Kompis Sverige Länk till annan webbplats.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MCUF)

MUCF kommer att finnas på plats under onsdagen och torsdagen för att berätta mer om hur de jobbar med demokratifrågor och deras fokus på ungas delaktighet, HBTQI-personers förutsättningar och civilsamhällets viktiga roll i samhällsutvecklingen.

MUCF tar fram och förmedlar kunskap om unga och det civila samhällets villkor och utveckling. De fördelar statsbidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. De jobbar även internationellt och är Sveriges kontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Fika med Funktionsrätt Kalmar län

Funktionsrätt Kalmar län arbetar för rätten att fungera i samhället på lika villkor.

När: Klockan 13:00-17:00.
Var: Vid demokratistugan.

Funktionsrätt Kalmar län består av 31 medlemsföreningar som tillsammans arbetar för att för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet, jämlikhet och förbättrade levnadsvillkor. Mellan klockan 13.00-17.00 finns möjligheten att träffa representanter från Funktionsrätt Kalmar län och prata om funktionshinderspolitik och demokratisk delaktighet i Kalmar län.

Välkommen till demokratistugan mellan klockan 13.00-18.00

Besöker du Demokratistugan idag har du möjlighet att träffa representanter från Kalmar kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kom och snurra på vårt fina Demokratihjul. Vi kommer att bjuda på korv med bröd och saft till barnen. För vuxna bjuds det på kaffe, te och fikabröd.

Barnteater – Resan till Apolonien

Vad gör man om man har lite svårt att sluta sjunga och inte kan sluta hitta på nya sånger trots att det är förbjudet? Eller om man är en limpa bakad på råg istället för att som alla andra ha blivit bakad på vetemjöl och du gång på gång tvingas fly för att alla har bestämt sig för att du är en tjuv även om du alltid är oskyldig?

Strax söder om evigheten i centrum av möjligheten ligger landet Apolonien. Där växer toner på träd och uppe i lövverken viskar sånger som öppnar människors hjärtan. Där bor karaktärerna Mustaschen, Rågen, Kaj och Brillan som ägnar hela dagarna åt att skapa och spela världsmusik. Men det har inte alltid varit så, detta är berättelsen om vad som jagade Mustaschen och Rågen på flykt och hur de hamnade i Apolonien. Upplev en interagerande konsertversion med hits från succésagorna ”Fria Fötter” och ”Resan till Apolonien”. Musik som förenar och som på ett okomplicerat vis belyser migration och normer!

När: Klockan 16.00 och 17.00. Teatern är 35 minuter.
Var: Vid demokratistugan.

Fritidsbanken – Prova olika aktiviteter

Representant från Fritidsbanken kommer vara på plats och informera om hur Fritidsbanksverksamheten fungerar och vad syftet med denna är. De kommer även visa vilket sortiment som de erbjuder och hur du hittar till dem.

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Här kan du låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.

  • Alla får låna.
  • Allt är gratis.
  • Återanvänd utrustning.

Det kommer att finnas en karta som markerar på vilka platser inom det närmaste området som det bedrivs föreningsverksamhet vid. Representanter från enheten för idrott och förening kommer finnas på plats och kan berätta mer för alla som är intresserade.

Det kommer även att delas ut informationsfoldrar från Riksidrottsförbundet som beskriver hur idrottsföreningar i Sverige är uppbyggda och fungerar. Materialet är framtaget på flera olika språk.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun – Hjälp oss utveckla ett hållbart Norrliden

Just nu jobbar Kalmar kommun med att planera för hur Norrliden centrum och områdena runtomkring ska utvecklas. Därför vill de veta hur du upplever och använder området idag och hur du skulle vilja att det ser ut i framtiden.

Fredagen den 19 november är Kalmar kommun på plats i Norrliden centrum mellan 13.00 och 18.00. Kom gärna förbi och berätta eller skriv ner vad du tycker om olika platser. Om du inte har möjlighet att komma kan du ändå vara med och tycka till i den digitala undersökningen. Du har även möjlighet att skriva ner dina synpunkter och lämna dem på biblioteket eller fritidsgården under dagen.

Dina synpunkter är viktiga och kommer att användas som underlag i utvecklingen av Norrliden.

Den digitala undersökningen är öppen mellan 19 november och 19 december. Du hittar den genom länken eller QR-koden här nedanför.

Digital undersökning Länk till annan webbplats.

QR-kod för den digitala undersökningen från Kalmar kommun om utvecklingen av Norrlinden.

Biblioteket – frågetävling med vinst i potten

På biblioteket kommer det att finnas en demokrati-quiz riktat till barn. De som har alla rätt är med i omlottning till en bok på temat demokrati.

Här kommer det även att finnas en anslagstavla där besökarna får möjlighet att berätta vad demokrati betyder för dem.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Kalmar konstmuseum – utställning och konstworkshop

Konstmuseumet kommer att visa en del från sin verksamhet som framförallt riktar sig till förskolor, skolor och fritids för barn mellan 4 och 12 år. De kommer även att hålla en testa på workshop för alla som vill, med enkla material som krita, färgade papper och lite skrot.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Öppet Hus Fritidsgården

Öppet hus, kiosk, möjlighet att ställa frågor till personalen om verksamheten, rundvandring.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Scenkonst Kalmar

Riksteaterföreningen Scenkonst Kalmar startades 2005 av ett gäng som saknade modern och aktuell scenkonst för unga vuxna. Scenkonst Kalmar strävar efter att nå ut med stora och små föreställningar som utmanar och berör gärna med humor. I styrelsen finns flera generationer representerade och genom en referensgrupp möjliggörs dynamiska möten och diskussioner med målgruppen unga vuxna.

Ni kommer att få möjlighet att lyssna till hur Scenkonst arbetar, genom intervjuer med personer från föreningens styrelse.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Information om Friluftsprogrammet

Information om de utflyktsmål för friluftsliv som finns i vår kommun, samt om broschyren Under bar himmel där det finns lite tips att ta med hem. Dialog med invånarna kring vad som saknas och vad vi kan bli bättre på när det gäller friluftsliv och naturupplevelser.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda kommer att vara på plats för att informera om sin verksamhet och aktiviteterna i lokalen i Norrliden.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Ahmad Alaaddin, aktivitetsledare Norrliden

Ahmad arbetar som aktivitetsledare för Kalmar kommun, han kommer att finnas på plats för att möta och fånga upp funderingar och frågor, samt ge information.

När: Klockan 13.00-18.00.
Var: Vid demokratistugan.

Välkommen till demokratistugan mellan klockan 11.00-16.00

Besöker du Demokratistugan idag har du möjlighet att träffa representanter från länets studieförbund: ABF, Bilda, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet vuxenskolan.

Välkommen till demokratistugan mellan klockan 11.00-16.00

Föreningslivet i Norrliden.

Klockan 12.00-13.00 bjuder Coop på wokade grönsaker

Ljus på kvinnor - podcast

Klockan 12.00-15.00 har du möjlighet att träffa två historiska kvinnor från länet, från 1800 och tidigt 1900-tal i tidsenliga kläder. De finns på plats vid demokratistugan mellan klockan 12.00-15.00. Passa på att dem om deras roll i samhällsutvecklingen, hur dåtidens syn och förväntningar på könsroller – att vara kvinna – har utmanats.

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men män har i alla tider givits förtur inom historieskrivningen. Att lyfta upp kvinnor och kvinnors verksamhet ur historien är en viktig fråga för jämställdhet, och en förutsättning för demokrati.  

Gestaltningen bygger på två av de kvinnor som lyfts i podden "Ljus på kvinnor". Arrangemanget sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum.

Ljus på kvinnor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Min röst min rättighet

Fotoprojektet ”Min röst är min rättighet” planeras att visas och ljussättas i Källängsparken, Vimmerby. Kom och se mellanstadieelevernas foton som speglar situationer de känner, och inte känner, sig lyssnade på.

SR Kalmar kommer ha en reporter ute i Norrliden under måndag till torsdag.

För lärare och skolpersonal

Använd gärna Demokratistugan i din undervisning! Mellan den 17 och 19 november anordnas massor av spännande samtal och föreläsningar på teman som jämställdhet, ungas trygghetsfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rösträttens historia, medias roll i demokratin och många, många fler.

Du som lärare kan välja ut några särskilda pass att titta på med din klass, eller låt eleverna själva välja vad som intresserar dem mest. Följ gärna upp med gruppdiskussioner kring vad ni hört. Följer ni passen live finns dessutom ofta möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Kommittén för demokratin 100 år har tagit fram övningar som kan användas som underlag i samtal om demokrati. De kommer både att finnas på plats i stugan och du hittar dem i digitalt format här:

Välkommen till Demokratistugan på vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

Använd gärna övningarna i er undervisning och passa på att besöka demokratistugan.

Demokratistugan och demokratifördjupning

Demokratistugans besök är ett bra tillfälle för fortbildning, fördjupning och reflektion om demokratin i Sverige och i länet. Vi har samlat informationsmaterial och länkar till bra sidor om demokratifrågor.

Om Demokratistugan

För att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har regeringen och kommittén Demokratin 100 år tagit fram en demokratistuga som ska turnera runt i landet. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter och programmet kommer att fyllas med intressanta seminarier, föreläsningar om demokrati och andra aktiviteter – både för allmänhet, politiker och tjänstepersoner. 

Demokratistugan på vardemokrati.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Deklarationen för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Men demokratin är också något vi måste fortsätta försvara varje dag.

Genom att skriva under regeringens ”Deklaration för en stark demokrati” tar vi ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Deklarationen för en stark demokrati på vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

I samband med att Länsstyrelsen Kalmar län skrev under deklarationen har vi också antagit en rad åtaganden hur vi ska arbeta extra mycket för demokratin detta demokratiår:

Länsstyrelsen Kalmar läns åtaganden för en stark demokrati

Organisationens interna, externa och kommunikativa åtaganden på vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, Kalmar läns museum och länets samtliga tolv kommuner vill arbeta tillsammans för att värna vår viktiga demokrati.

Vår demokrati är värd att värna

Omslag till boken Från armborst till plakat

Från armborst till plakat

Historikern Peter Danielsson har på uppdrag från Länsstyrelsen och Kalmar läns museum beskrivit demokratins utveckling i Kalmar län i boken Från armborst till plakat. Detta är en bok om människor och händelser hämtade ur Kalmar läns historia och dess tidsram sträcker sig från början av 1500-talet till första hälften av 1900-talet. Från Nils Dacke till Bertha Wellin, öländskan som blev första högerkvinna i riksdagen.

Ljus på kvinnor - podcast

Vad kan du om kvinnors roll i samhällsutvecklingen, hur dåtidens syn och förväntningar på könsroller – att vara kvinna- har utmanats av kvinnor från länet? I ljus på kvinnor synliggörs kvinnor från länet som haft stor betydelse för samhällsutvecklingen under 1800-1900-tal. I podden lyfts Kata Dahlström, Cecilia Fryxell, Margit Friberg, Johanna Charlotta Palm, SkogsSara, Elsa Gustavsson och Tekla Torbrink.

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men män har i alla tider givits förtur inom historieskrivningen. Att lyfta upp kvinnor och kvinnors verksamhet ur historien är en viktig fråga för jämställdhet, och en förutsättning för demokrati. Poddarna är framtagen i samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen Kalmar län som en del av demokratiåret 2021.

Podcast - Ljus på kvinnor på Kalmar länsmuseums webbplats Länk till annan webbplats.

Kommittén Demokratin 100 år har också tagit fram ett tiotal filmer som belyser olika demokratiaspekter och lyfter vikten att värna vår demokrati samt att vi firar 100 år av allmän och lika rösträtt i Sverige. Filmerna leder vidare till fördjupande kunskap via vardemokrati.se och kan användas för att starta en diskussion, i lärsituationer eller som tankeväckande inspel i olika sammanhang. Filmerna finns att tillgå från premiären av Demokrativeckan i Dalarna under juni månad.

Filmer om demokrati på vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

Kontakt