En vecka fri från våld

År 2024 infaller En vecka fri från våld den 18-24 november, vecka 47. Kampanjveckan återkommer årligen med syftet att mäns och killars våld går att förebygga. Värdet av tidiga och breda insatser betonas. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner samt länsstyrelserna.

Ett Kalmar län fritt från våld mot svart bakgrund.

Ett Kalmar län fritt från våld - året runt

Ett Kalmar län fritt från våld är visionen för hela länets våldsförebyggande arbete och pågår hela året. Det är detta arbete som olika kommunala, regionala och ideella aktörer uppmärksammar under kampanjveckan En vecka fri från våld. Med en gemensam vision under en gemensam devis arbetar vi tillsammans för Ett Kalmar län fritt våld. Tillsammans gör vi skillnad!

Du kan engagera dig

En vecka fri från våld ska inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan, för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Vi uppmuntrar därför dig att arrangera lokala aktiviteter eller manifestationer. Du kan exempelvis arrangera seminarier, nätverksträffar, filmvisningar, bära något orange med mera.

Kontakta gärna oss om du vill ta del av vårt Bingo eller våra tipspromenadsfrågor, få fler tips eller bolla idéer, kontaktuppgifter finns sist på den här sidan.

Kampanjmaterial

Länsstyrelsen har tagit fram ett kampanjmaterial som din verksamhet är välkommen att använda under En vecka fri från våld.

Materialet, som kan anpassas med din verksamhets logotyp, består av:

  • Logotyp
  • Bild med logotyp för sociala medier
  • Affisch
  • Roll-up

När kampanjmaterialet har uppdaterats kommer det att finnas här för nedladdning, i god tid innan kampanjveckan, vecka 47.

Delta i aktiviteter

Glöm inte att även du kan ta del av olika aktiviteter under En vecka fri från våld.

Länsstyrelsen kommer att ordna en eller flera intressanta föreläsningar, håll utkik i vår kalender.

Länsstyrelsen Kalmar läns kalender

Din kommun, Region Kalmar län samt olika organisationer och föreningar ordnar också aktiviteter. Dessa hittar du enklast genom att besöka respektive aktörs webbplats och sociala medier.

Orange day

Den 25 november, i anslutning till En vecka fri från våld, infaller Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen är också känd som Orange day. Den här dagen uppmanar FN hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor genom att sprida och använda den orangea färgen, som genom sitt ljus och optimism representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss