Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Ansök om medel

 För år 2019 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över 66 miljoner kronor för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Av dessa förfogar Länsstyrelsen Kalmar län 2 310 000 kronor.

Sista ansökningsdatum är den 26 april 2019.

När vi har en ansökningsperiod hittar du ansökningsblanketterna här nedan. Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss.

 1. Fyll i ansökningsblankett:

  Lst Kalmar län utlysning §37a-medel 2019PDF
  Blankett för ansökan enligt §37a 2019 Word

  Hjälpmedel vid ansökan
  Stöddokument jämställdhet för sökandePDF

  Bilagor till sökande
  Intyg samverkanspart, medsökandeWord
 2. Skicka din ansökan till:
  Länsstyrelsen Kalmar län
  Att: Integration
  391 86 Kalmar

  Alternativt via e-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Redovisning och mallar

Redovisningen ska skickas till kalmar@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer.

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter till respektive länsstyrelse. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för medel beviljade år 2019

Delrapportmall § 37a 2019Word

Slutrapportmall § 37a 2019Word

Del- och slutrapportsmallar för medel beviljade tidigare år hittar du på Länsstyrelsen gemensamma webbplats för integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När Länsstyrelsen granskar del- och slutrapporter görs en bedömning av hur insatsen uppfyller syfte och mål. Länsstyrelsen tittar även på om statsbidraget använts som planerat för att uppfylla insatsens syfte och på ett sätt som är förenligt med ersättningsförordningen (2010:1122).

Om det finns några förändringar i insatsen tar Länsstyrelsen ställning till om de är rimliga eller om det kan finnas skäl att återkräva medel.

Viktiga frågor att fundera kring vid del- och slutrapport är därför:

 • Har insatsen uppfyllt det syfte och mål som formulerades i ansökan?
 • Har insatsen nått ut till de målgrupper som avsetts?
 • Har insatsen följt villkoren i beslutet och förordningen (2010:1122)?
 • Har det skett några förändringar av insatsen i jämförelser med beviljad ansökan? Finns andra avvikelser från projektplanen? Är förändringarna motiverade? Har eventuella förändringar först godkänts av Länsstyrelsen?
 • Har de beviljade medel använts för de ändamål som angetts i ansökan? Är eventuella förändringar motiverade? Har eventuella förändringar först godkänts av Länsstyrelsen?
 • Går det att tyda alla enskilda transaktioner i huvudboken?
 • Har budgetposterna kontrollräknats?

Vänligen notera att eventuella ändringar av insatser ska först kommuniceras och godkännas av Länsstyrelsen.

Tips för utskrift (pdf)PDF

Beviljade insatser

En sammanställning av de insatser som beviljats medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt § 37a förordning 2010:1122 hittar du på Länsstyrelsen gemensamma webbplats för integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt