Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Varningsmottagare delas ut

Under hösten 2023 påbörjas utdelning av varningsmottagare i beredskapszonerna runt kärnkraftverk i Oskarshamn. Utdelningen pågår fram till mitten av mars 2024. Det är viktigt att du som får en varningsmottagare hämtar ut ditt paket så fort som möjligt.

Om du bor, har fritidshus eller har verksamhet ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket i Oskarshamn kommer du att få en varningsmottagare. Det gäller både dig som inte tidigare haft någon varningsmottagare och dig som redan har en varningsmottagare (RDS-apparat). En varningsmottagare per hushåll eller verksamhet delas ut.

Gult vykort innebär att din varningsmottagare är på väg

I september skickades ett gult vykort ut och har du fått ett gult vykort kommer du också att få en brevavisering med posten. Varningsmottagaren kommer till ditt närmaste postutlämningsställe. Den är gratis och det är viktigt att du hämtar ut ditt paket. Utdelningen pågår till mitten av mars 2024.

Om du missat att hämta din varningsmottagare kan du beställa en ny

Om du fått en brevavi men missat att hämta ut din varningsmottagare kan du beställa en ny. Eller har du en verksamhet som behöver fler?
Vi skickar i så fall din varningsmottagare när den stora utdelningen är avslutad i mitten på mars.

Beställning av varningsmottagare

Illustration av ett kärnkraftverk och en varningsmottagare med texten "Snart kommer din varningsmottagare - den larmar i händelse av en kärnkraftsolycka",

Så här ser framsidan ut av vykortet som förvarnar om att din varningsmottagare är på väg till ditt post-utlämningsställe. Spara gärna vykortet.

Bild på en varningsmottagare tillsammans med en vas med blommor och en ljusstake.

Så här ser varningsmottagaren ut. Den fungerar som en radio och varnar om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten.

Vad är en varningsmottagare?

Varningsmottagaren är en radio som är framtagen för att varna om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten.

Alla hushåll och verksamheter i beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn ska ha en egen varningsmottagare. Det ingår i de skyddsåtgärder som regeringen har beslutat ska finnas kring de svenska kärnkraftverken.

Varningsmottagaren tillhör fastigheten eller bostaden. Flyttar du ska den lämnas kvar.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som delar ut varningsmottagarna i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län.

Hur fungerar en varningsmottagare?

  • Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn startar mottagaren automatiskt.
  • En varningssignal hörs och den röda LED-lampan börjar blinka
  • Displayen visar en larmtext och tid när larmet aktiverades.
  • Sveriges Radio P4 informerar om händelsen.
  • Lyssna på P4 för att få information om vad som har inträffat på kärnkraftverket och hur du ska göra för att skydda dig och andra.

Testas fyra gånger per år

Varningsmottagaren testas klockan 19.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då sänds ett provlarm och Sveriges Radio läser en text.

Vanliga frågor och svar

Varningsmottagarna började delas ut i Kalmar län under hösten 2023. Det är många varningsmottagare som ska delas ut och utdelningen beräknas vara klar först i mitten på mars 2024. Har du fått ett gult vykort (sept/okt 2023) så är du "med i rullarna" och då kommer du också att få en avi om att det finns en varningsmottagare skickad till dig.

Du behåller din gamla mottagare tills du får en ny. När du fått en ny kan du lämna in den gamla på elektronikåtervinning.

Utdelningen av varningsmottagare sker under en stor del av hösten då det är många varningsmottagare som ska delas ut i beredskapszonerna runt landets tre kärnkraftverk. Om du inte fått någon varningsmottagare i slutet på mars 2024 kontaktar du länsstyrelsen.

Paketet ligger kvar på postutlämningsstället i 14 dagar. Har du inte hunnit hämta ditt paket då skickas varningsmottagaren tillbaka och du får själv gå in och göra en beställning. Efter den 15 januari kommer det att finnas ett beställningsformulär på länsstyrelsens webbplats för att göra efterbeställning.

Paketet ligger kvar i 14 dagar. Hämta ut ditt paket så fort som möjligt.

Ja, om de har din paketavi och din legitimation.

Det går inte köpa varningsmottagare. Varningsmottagare delas ut till de som bor eller har verksamhet i en beredskapszon. Den delas ut av MSB i samarbete med Länsstyrelserna. Varningsmottagaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar om man flyttar.

Två nya beredskapszoner

Anledningen till att fler hushåll och verksamheter än tidigare nu får varningsmottagare är att regeringen i maj 2020 beslutade om utökade beredskapszoner runt landets tre kärnkraftverk; Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

De utökade beredskapszonerna innebär att vi förbättrar beredskapen och planering för att skydda fler människor vid en kärnkraftsolycka.

Mer om kärnenergiberedskap

Den 1 juli 2022 infördes två nya beredskapszoner runt kärnkraftverket i Oskarshamn och de två andra kärnkraftverken i Sverige:

  • Den inre beredskapszonen sträcker sig ungefär 5 kilometer från kärnkraftverket.
  • Den yttre beredskapszonen sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

Inom de båda beredskapszonerna delas jodtabletter och information ut. Det finns en beredskap och planering för utrymning och inomhusvistelse och varningssystemet både inomhus och utomhus har utökats.

Kontakt

Krisberedskapsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss