Varningsmottagare delas ut under hösten

Om du bor, har fritidshus eller har verksamhet ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket i Oskarshamn kommer du att få en varningsmottagare. Det gäller både dig som inte tidigare haft någon varningsmottagare och dig som redan har en varningsmottagare (RDS-apparat). En varningsmottagare per hushåll eller verksamhet delas ut.

Någon gång före årsskiftet kommer du att kunna hämta ut din varningsmottagare på ditt närmaste postutlämningsställe. Håll utkik efter din brevavisering som kommer med posten. Varningsmottagaren är gratis och det är viktigt att du hämtar ut ditt paket.

 

Under hösten 2023 påbörjas utdelning av varningsmottagare i beredskapszonerna runt kärnkraftverk i Oskarshamn. Det är viktigt att du som får en varningsmottagare hämtar ut ditt paket så fort som möjligt.

Varning för falska SMS och e-brev

Några personer har hört av sig till Länsstyrelsen och berättat att de fått SMS eller e-post kopplat till att hämta ut sin varningsmottagare där man uppmanas att klicka på länkar. Detta är helt fel! Klicka inte på länkar i e-post eller sms.

Alla som får en varningsmottagare får endast en brev-avi hem, som är den man använder för att hämta ut sitt paket.

Illustration av ett kärnkraftverk och en varningsmottagare med texten "Snart kommer din varningsmottagare - den larmar i händelse av en kärnkraftsolycka",

Så här ser framsidan ut av vykortet som förvarnar om att din varningsmottagare är på väg till ditt post-utlämningsställe. Spara gärna vykortet.

Vykortet ger en förvarning

En tid innan det är dags att hämta ut ditt paket med varningsmottagaren får du ett vykort som förvarnar om att du ska få en varningsmottagare. Vykortet har skickats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tillsammans med länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bild på en varningsmottagare tillsammans med en vas med blommor och en ljusstake.

Så här ser varningsmottagaren ut. Den fungerar som en radio och varnar om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten.

Vad är en varningsmottagare?

Varningsmottagaren är en radio som är framtagen för att varna om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten.

Alla hushåll och verksamheter i beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn ska ha en egen varningsmottagare. Det ingår i de skyddsåtgärder som regeringen har beslutat ska finnas kring de svenska kärnkraftverken.

Varningsmottagaren tillhör fastigheten eller bostaden. Flyttar du ska den lämnas kvar.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som delar ut varningsmottagarna i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län.

Hur fungerar en varningsmottagare?

  • Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn startar mottagaren automatiskt.
  • En varningssignal hörs och den röda LED-lampan börjar blinka
  • Displayen visar en larmtext och tid när larmet aktiverades.
  • Sveriges Radio P4 informerar om händelsen.
  • Lyssna på P4 för att få information om vad som har inträffat på kärnkraftverket och hur du ska göra för att skydda dig och andra.

Testas fyra gånger per år

Varningsmottagaren testas klockan 19.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då sänds ett provlarm och Sveriges Radio läser en text.

Vanliga frågor och svar

Varningsmottagarna börjar delas ut i Kalmar län under vecka 41. Det är många varningsmottagare som ska delas ut och utdelningen beräknas vara klar först vid årsskiftet.

Du behåller din gamla mottagare tills du får en ny. När du fått en ny kan du lämna in den gamla på elektronikåtervinning.

Utdelningen av varningsmottagare sker under en stor del av hösten då det är många varningsmottagare som ska delas ut i beredskapszonerna runt landets tre kärnkraftverk. Om du inte fått någon varningsmottagare innan den 15 januari 2024 kontaktar du länsstyrelsen.

Paketet ligger kvar på postutlämningsstället i 14 dagar. Har du inte hunnit hämta ditt paket då skickas varningsmottagaren tillbaka och du får själv gå in och göra en beställning. Efter den 15 januari kommer det att finnas ett beställningsformulär på länsstyrelsens webbplats för att göra efterbeställning.

Paketet ligger kvar i 14 dagar. Hämta ut ditt paket så fort som möjligt.

Ja, om de har din paketavi och din legitimation.

Det går inte köpa varningsmottagare. Varningsmottagare delas ut till de som bor eller har verksamhet i en beredskapszon. Den delas ut av MSB i samarbete med Länsstyrelserna. Varningsmottagaren tillhör fastigheten och ska lämnas kvar om man flyttar.

Två nya beredskapszoner

Anledningen till att fler hushåll och verksamheter än tidigare nu får varningsmottagare är att regeringen i maj 2020 beslutade om utökade beredskapszoner runt landets tre kärnkraftverk; Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

De utökade beredskapszonerna innebär att vi förbättrar beredskapen och planering för att skydda fler människor vid en kärnkraftsolycka.

Mer om kärnenergiberedskap

Från den 1 juli 2022 infördes två nya beredskapszoner runt kärnkraftverket i Oskarshamn och de två andra kärnkraftverken i Sverige:

  • Den inre beredskapszonen sträcker sig ungefär 5 kilometer från kärnkraftverket.
  • Den yttre beredskapszonen sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

Inom de båda beredskapszonerna delas jodtabletter och information ut. Det finns en beredskap och planering för utrymning och inomhusvistelse och varningssystemet både inomhus och utomhus har utökats.

Kontakt

Krisberedskapsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss