Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

EU-projektet SEAPLANSPACE

Länsstyrelsen Kalmar län ingår i ett nytt EU-projekt tillsammans med flera andra aktörer och länder runt Östersjön. Syftet är att ta fram kurser (webbinarier) och litteratur med fokus på havsplanering. På så sätt kommer vi bättre kunna jämföra, samarbeta och lära från varandra.

Fyra olika logotyper: Seplanspace, Interreg South Baltic, European Union och European Regional Development Fund

Projektet rör det geografiska område i södra Östersjön som kallas South Baltic-programområdet. För Sveriges del ingår Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. I projektet deltar också olika aktörer från övriga länder inom programområdet: Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

Projektet heter SEAPLANSPACE och är inriktat på planering i havet och kunskapsuppbyggnad för detta nya arbetsområde. Bakgrunden är EU:s ramdirektiv för havsplanering från 2014 som tar ett helhetsgrepp kring alla former av planering i havet. Samtliga EU-länder med kust ska ha beslutat sina havsplaner senast den 31 mars 2021.

EU:s ramdirektiv för havsplanering från 2014 Länk till annan webbplats.

Litteratur på engelska

Projektet ska ta fram upplägg för kurser och producera gemensam, internationell kurslitteratur. Dessutom ska varje land ta fram litteratur som speglar landets egna förutsättningar att arbeta med havsplanering. All litteratur ska översättas till engelska. På så sätt kan intressenter i de olika länderna både sätta sig in i den havsplanering som sker i Östersjön, och i de olika ländernas unika förutsättningar.

Kurserna och litteraturen ska göra det möjligt att jämföra och få en förståelse för de olika ländernas sätt att planera i havet. Förhoppningsvis kan arbetet på lång sikt även bidra till:

  1. fler samarbetsformer mellan olika östersjöländer
  2. att Östersjön i högre utsträckning betraktas som en gemensam resurs att slå vakt om.

Aktörer och målgrupper

Från Sverige utgår ytterligare en deltagare i projektet; World Maritime University (WMU). Det är en FN-organisation med uppdrag att verka för sjöfarten. Inom projektet samarbetar Länsstyrelsen Kalmar län och WMU för att skapa kurser och litteratur som är anpassade utifrån svenska förutsättningar.

Målgruppen i Sverige består främst av berörda inom kommuner och länsstyrelser samt andra som vill få en djupare inblick i hur planeringen av havet kan gå till. Kurserna kommer på grund av rådande omständigheter (covid-19) att genomföras digitalt som webbinarier.

Webbinariernas innehåll

Webbinarierna har bland annat tagit upp:

  • exempel på hur data och planeringsunderlag kan framställas och tolkas
  • olika samhällssektorers planeringsförutsättningar i havet
  • hur översiktsplanering av havet kan ske genom olika mellankommunala samarbeten.

Webbinarierna bygger på nyvunna erfarenheter när det gäller olika former av planeringsrelaterat arbete i havet.

För att få en helhetsbild av hur webbinarierna var upplagda går det bra att följa denna länk till det program som skickades ut i samband med anmälningarna till webbinarierna.

Program Länk till annan webbplats.

Webbinarie 1 - Kusten och havet med sina unika planeringsförutsättningar

Hur fungerar kustens dynamik och det marina livet? Jämfört med planering på land har planeringen i havet inte skett i samma omfattning, en anledning kan vara svårigheter att förstå och ta hänsyn till hur processer i havet påverkar de aktiviteter man planerar för och vice versa.

Dokumentation för Webbinarium 1 Länk till annan webbplats.

Webbinarie 2 - Information, data och planeringsvägledningar samt modelleringar

Vad vet vi om våra hav - var finns information, data och olika vägledningar? Hur kan man skapa information eller till exempel modellera fram information i marina miljöer? Den information som finns om havet kan finnas på olika platser och se ut på olika sätt - den kan även användas på olika sätt beroende på olika syften.

Dokumentation för webbinarium 2 Länk till annan webbplats.

Webbinarie 3 - Olika ställningstaganden och planering i kust och hav

Vilka ställningstagande har gjorts när det gäller olika typer av kommunala frågeställningar i havet? Hur kan sakfrågor inom olika områden hanteras när det gäller havet? Olika frågeställningar kan tillvaratas genom ett planeringsperspektiv beroende på ambitionsnivå i planeringen och den information som funnits tillgänglig.

Dokumentation för webbinarium 3 Länk till annan webbplats.

Webbinarie 4 - Kommunala samarbeten avseende översiktsplanering i kust och hav

Varför har kommuner valt mellankommunalt samarbetsformer under arbetet med översiktsplanering i havet? I Norra Bohuslän, Västernorrland och Blekinge har kommuner av olika anledningar valt att samarbeta när det gäller planering i havet. Politiker och tjänstemän har samarbetat vilket har lett till olika former av ställningstaganden i havet.

Dokumentation för webbinarium 4 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss