Bostadsmarknaden Kalmar län

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Bostadsmarknadsenkäten 2020

Varje år besvarar länets 12 kommuner Bostadsmarknads-enkäten, en enkät som Boverket skickar till landets samtliga 290 kommuner. Syftet med enkäten är att få en aktuell överblick över läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

I årets enkät var även frågor kring bostadsanpassningsbidrag med. Bostadsmarknadsenkäten innehåller i år sex delar:

1) Läget på bostadsmarknaden
2) Bostadsbyggande
3) Allmännyttan
4) Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen
5) Läget på bostadsmarknaden för olika grupper
6) Bostadsanpassningsbidrag

En nationell sammanställning av resultaten från enkäten görs av Boverket. På Boverkets webbplats finns mer information kring bostadsmarknadsenkäten.

Till Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bostadsmarknadsanalys 2020

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket. Bostadsmarknadsanalysen Kalmar län 2020 har tagits fram av Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet i Kalmar.

Ta del av Bostadsmarknadsanalysen för Kalmar län 2020 - pdföppnas i nytt fönster

Huvuddragen av årets bostadsmarknadsanalys redovisas i år även i en så kallad kartberättelse, StoryMap.

Ta del av kartberättelsen här länk till annan webbplats

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)