• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bostadsmarknaden Kalmar län

Varje år besvarar länets 12 kommuner Bostadsmarknads-enkäten, en enkät som Boverket skickar till landets samtliga 290 kommuner. Syftet med enkäten är att få en aktuell överblick över läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Ett kollage av bilder med människor och byggnader.

Foto: Mostphotos (längst ner till vänster Carina Andreasson / Mostphotos).

Bostadsmarknadsenkäten 2022

I 2022 års enkät var även frågor kring bostadsanpassningsbidrag med. Bostadsmarknadsenkäten innehåller i år sex delar:

Läget på bostadsmarknaden

 1. Läget på bostadsmarknaden
 2. Bostadsbyggande
 3. Allmännyttan
 4. Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen
  4.A Tillgänglighet
  4.B Markinnehav & markanvisning
 5. Läget på bostadsmarknaden för olika grupper

En nationell sammanställning av resultaten från enkäten görs av Boverket. På Boverkets webbplats finns mer information kring bostadsmarknadsenkäten.

Bostadsmarknadsanalysen 2022 på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsmarknadsanalys 2022

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket. Bostadsmarknadsanalysen Kalmar län 2022 har tagits fram av Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet i Kalmar.

Ta del av bostadsmarknadsanalysen 2022 Länk till annan webbplats.

Ta del av vår digitala kartberättelse för årets bostadsmarknadsanalys Länk till annan webbplats.

Kartberättelsen innehåller bland annat interaktiva kartor.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00