Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län

Nu finns det en plattform för länets fortsatta kulturarvsarbete! Bakgrunden är ett uppdrag av förre landshövdingen Thomas Carlzon, som menade att länets slumrande kulturmiljöer är ”oslipade diamanter”.

En rostig trekantig skylt. På skylten står det lagskyddade fornminnen. Skylten står i skogen bland träd.

Kulturarv och kulturmiljöer är tillgångar som skapar identitet och sammanhang för boende och är attraktiva för besökare. De är en potential för utveckling av besöksnäring och för regional utveckling. För att stödja utvecklingen av kulturarvet har vi skapat en plattform med de möjligheter som regional samverkan kan ge. Plattformen utgörs av våra gemensamma uppdrag, ansvar och möjligheter som länsstyrelse, region och länsmuseum.

Men bara tillsammans med alla andra som arbetar med länets kulturarv; föreningar, besöksnäring, kommuner och många andra lokala aktörer kan kulturarvet nå sin fulla potential för en hållbar utveckling. Denna plattform ska fungera som ett stöd i arbetet med att utveckla, kommunicera och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss