Tillstånd för jakt med bildförstärkare/rörlig belysning

OBS! Förändring i Jaktförordningen enligt nedan:

14 a § /Träder i kraft I:2019-05-15/ Elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning får användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin.

Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Förordning (2019:174).

Förändringen innebär att beslutet nedan upphävs den 2019-05-15 och registrering/redovisning inte längre behövs.

Nedanstående kommer att tas bort efterhand som informationen nått alla berörda.

 

Belysning och elektroniska bildförstärkare får användas vid jakt/skyddsjakt efter vildsvin under vissa omständigheter. Det du behöver göra är att registrera dig för tillstånd samt se till att återrapportera.

I syfte att begränsa skadorna orsakade av vildsvin i Kalmar län har Länsstyrelsen beslutat att belysning och elektronisk bildförstärkare får användas vid jakt/skyddsjakt efter vildsvin. Detta i särskilt skadeutsatta områden. Det är bara du som registrerar dig för tillståndet som har lov att nyttja tillståndet.

Beslut med villkor för tillståndPDF

Registrering för tillstånd

I formuläret här nedan registrerar du dig själv och det särskilt skadeutsatta område där du planerar att nyttja tillståndet till användning av elektronisk bildförstärkare och belysning för jakt/skyddsjakt efter vildsvin i Kalmar län.

Tillståndet gäller omedelbart efter att du registrerat dig i formuläret.

Har du redan registrerat dig för nyttjande av de förra tillstånden behöver du ej registrera dig på nytt. Återrapportering krävs dock enligt nedan.

Återrapportering enligt tillstånd

Skriftlig rapport om hur många vildsvin som fällts (även att inte ha fällt något djur är en rapport) samt vilka erfarenheter du gjort vid utnyttjandet av tillståndet ska lämnas till Länsstyrelsen årligen, senast den 15 januari varje år. Detta gör i du i samma formulär som för registreringen, det vill säga i formuläret här nedan.

Om Länsstyrelsen inte får in någon rapport från dig kan detta komma att påverka vår bedömning av ditt fortsatta behov av tillståndet.

OBS! IP-adressen loggas automatiskt av länsstyrelsen när anmälan sker via ett webbformulär. IP-adresser är en offentlig handling som kan begäras ut. Länsstyrelsen kan därför inte garantera anonymitet vid denna typ av anmälan.

Registrering för tillstånd samt återrapportering enligt tillstånd

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt