Tillstånd för jakt med bildförstärkare/rörlig belysning

OBS! Förändring i Jaktförordningen enligt nedan:

14 a § /Träder i kraft I:2019-05-15/ Elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning får användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin.

Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Förordning (2019:174).

Förändringen innebär att beslut 218-8001-2017 ej längre gäller den 2019-05-15 och registrering/redovisning inte längre behövs.

Nedanstående kommer att tas bort efterhand som informationen nått alla berörda.


 

OBS! IP-adressen loggas automatiskt av länsstyrelsen när anmälan sker via ett webbformulär. IP-adresser är en offentlig handling som kan begäras ut. Länsstyrelsen kan därför inte garantera anonymitet vid denna typ av anmälan.

Registrering för tillstånd samt återrapportering enligt tillstånd

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt